A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Középkori Templomok Útja


Palágykomoróc, református templom

Az Ungvár közelében lévő település 1943-ban jött létre Palágy és Komoróc települések egyesítésével. Palágy falu a XIII. század végén került az Aba nemzetség birtokába. Aba nembeli János mestert már Palágyiként emlegették, a település évszázadokig a család birtokában maradt.

A plébániát az 1334-es pápai tizedjegyzékben említik. 1462-ben szerepel a Szent Mihály templom, amely szemben áll Palágyi Mihály udvarházával. A XVI. században már a reformátusok birtokolják. Többszöri javítás után nagyobb átalakítást végeztek 1895-ben, Sztehlo Ottó tervei alapján. 2006-ban indultak a legújabb munkálatok a Teleki László Alapítvány támogatásával: megtörtént a torony és a külső falfelület teljes felújítása, a tető zsindelyezése, harangok villamosítása és a falképek feltárását is megkezdték.

A templom a falu közepén, egy dombtetőn áll. Az egyhajós téglaépület hajója és szentélye azonos szélességű. A szentély a nyolcszög három oldalával záródik, négy sarkát támpillérek gyámolítják. 
A hajó déli falában látszik a befalazott kapu kőkerete. A nyugati homlokzatot torony koronázza, melyet tornácos, négy fiatornyos sisak zár. A tornyot ikerablakok és farkasfogas párkány tagolják. 
A torony terhét a templombelsőben két pillér tartja, amelyek a nyugati karzatot is hordják. A templom belső tere 16 méter hosszú és 6 méter széles.

A legnagyobb átalakítás a templomon az 1895-ös restaurálás alkalmával történt. Az egyházközség bővíteni szerette volna az épületet, de ezt a minisztérium nem engedélyezte. Az eljárás évekig húzódott, végül a Műemlékek Országos Bizottsága megbízásából Sztehlo Ottó építész járt 1894. augusztus 3-án a faluban, és javasolta a torony stílszerű helyreállítását, amit meg is valósítottak.
Új toronysisak készült, a tornác alatti farkasfogas dísz és a fűrészfogas párkány is ebből az időből származik. Az ikerablakokat is átalakították: eredetileg keletre nézett csak kettős ikerablak, a többi ablak hármas volt, ezeket mindenütt kettősökre változtatták.

A korábbi időszakban keveset változott a középkori templom, a szegmentíves ablakok már a református időszakhoz köthetők, 1729-ben volt nagy felújítás. A templom boltozata 1650-ben szakadt be. 
A templom korai része a torony a nyugati karzattal és a hajó. A torony-karzat megoldás legközelebbi párhuzama a csarodai templom. A poligonális szentély egy későbbi, XV. századi bővítés eredménye.
A templom különleges értékét jelentik a 2006-tól folyamatosan feltárt falképek. A déli hajófalon feltárt jelenet Krisztust ábrázolja a pokol tornácán, kezében keresztes zászlót tart, másik kezét egy szakállas férfi és egy koronás nő felé nyújtja.

A karzat mellvédjén a Szent László legendát ábrázolták, melyet jobbról balra festettek meg. A jelenetek felső részét a középkori karzat elé fából épített újabb karzat eltakarja. Fölismerhető Szent László páncélos ruházata, a kun alakja és az őt bárddal megsebesítő lány is. A kifestés a XIV. század elejére keltezhető, amely a Palágyiak nem sokkal azelőtt felépült egykori templomának kiemelkedő díszét jelenti ma is.